Monday, February 20, 2006

Vincent van Googh.


Courageous Artist. Born 30.3.1853.

Uskalias Taiteilija. Synt. 30.3.1853.

Picture: Peach trees in blossom near Arles. Kuva: Persikka puut kukkivat lähellä Arles.

More my Blogs: http://kaukoallenaddresses.blogspot.com

Salvador Dali.


Courageous Arist. Borne 11.Mai 1904. Picture: Burning Giraffe.

Uskalias Taiteilija. Synt. 11.5.1904. Kuva: Palava Kiraffi.

Picasso: Seated Woman, Oil, 1909.

Picasso.

Courageous Artist.
Picasso; Borne.25.10.1881 in Malaga is one of those courageous men. He did a great artwork his whole life. He did not listen peoples opinions, he knew what he had to do.
Picasso:"Satisfaction should be taken where it is found, save in one´s own work".

Uskalias Taiteilija.
Picasso; Synt.25.10.1881 Malaga on eräs näistä rohkeista miehistä. Hän teki loistavan taiteilijauran. Ei hän liikoja ottanut huomioon ihmisten mielipiteitä ja ohjeita. Hän tiesi mitä halusi ja toteutti ne.
Picasso:"Mielihyvä täytyy ottaa sieltä mistä se on löydettävissä, säästä se itsesi omaan työhön".

Find Courageous Person. Löydä Uskalias Henkilö.

Do you remember any person who did live against "The Good Taste" in their own time. I remember some of them. If you remember some more you can add them to this Blog.

Tuleeko teille mieleen henkilöitä, jotka uskalsivat omana aikanaan toimia vastoin "Hyvää Makua". Minulle tulee mieleen joitakin henkilöitä ja kirjoitan ne muistiin tähän Blogille.

Jesus, Khandi, Budha, Muhamed, Konfutse, Leonardo da Vinci, Motzart, Martti Luther, Martin Luther King, Nelson Mandela, Marx, Lenin, Picasso, Vincent van Googh, Captain Cook...

If you are creative person, there is somebody living inside you and is wery willing to born out from you. The great productions just like to be born out and grow up to be adults. The production is great when; "The eternity is looking in trough the window."

Luovan ihmisen sisällä asuu teoksia, jotka haluavat syntyä tähän maailmaan rikkaudeksi ihmiskunnalle. Teos on silloin suuri teos kun; "Ikuisuus katsoo sisälle ikkunasta."

Picture: Leonardo. Impossible to do Perpetual Motion Machine. 006. Kuva: Leonardo. On mahdoton keksiä ikiliikkujaa. 006.


Never do moderate work, you must surprise and amaze people by freaky, oddness, strangeness and by unfamiliarity. Do not try to please people around you, by doing flattering works.

Ei tehdä mitään keskinkertaista, pitää hämmästyttää outoudellaan, sellaiset työt jäävät elämään. Mitään kunnollista työtä ei synnytettä kuuntelemalla koko ajan muiden ihmisten mielipiteitä ja yrittämällä mielistellä heitä. Myös uutta vauvaa synnyttävä äiti joutuu työskentelemään ihan omaehtoisesti.

Picture: Leonardo and flying objects. Kuva: Leonardo ja lentolaitteita. 005.


Picture, Kuva: Vitruvius.004.

Picture: Womb and funktions. Kuva: Kohtu ja sen toiminnot.
003.

Leonardo da Vinci.


Leonardo da Vinci was born 15.3.1452. in Italy. He was genius inventor and artist. He invented many things that become to be base for the later sciences. His contemporaries did not understand his science at all.

Leonardo da Vinci syntyi Italiassa 15.3.1452. Hän oli aikaansa edellä oleva nerokas keksijä ja myös taiteilija. Useat hänen keksinnöistään olivat perustana myöhempien vuosisatojan tieteelliselle työlle. Hänen omat aikalaisensa eivät ymmäetäneet häntä alkuunkaan.
Picture: Womb. Kuva: Kohtu.

Sunday, February 19, 2006

Courageous. Uskalias.

Courageous Artist, he did break the laws of "Good Taste".
"Good Taste" never deliver, arouse, and creat anything New. It is a Force that "Preserve" the old things among people, cultures and religions.
If you are the person to creat and invent new things, you must have courage to break the "Good Taste". Never mind peoples hate to you, and call you crazy.

Uskalias Taiteilija, hän rohkeni rikkomaan aikanaan "Hyvän Maun" lait.
"Hyvä Maku" ei koskaan synnytä uutta, se on kulttuureissa, yhteisöissä ja uskonnoissa vaikuttava "Säilyttävä Voima"
Uutta luovien ihmisten pitäisi uskaltaa rikkoa "hyvän Maun" rajat, vaikka sellaisesta saakin nuhteita ja pilkkaa " Hyvän Maun" edustajilta.

Leaonardo da Vinci, born 15.3.1452 did break the "Good Taste." Leonardo da Vinci s.15.3.1452 uskalsi rikkoa "Hyvän Maun" rajat.

Friday, February 17, 2006

Courage versus Cowardice

"The Good Taste is the Sin of Cowardice."

"Hyvä Maku on Pelkuruuden Synti."

There will never come out anyting New, if you always think everything by the "Good Taste", and asking the Opinion of other people.

Uskallus vastaan Pelkuruus.
Mitään uutta ei koskaan synny jos aina peilaat kaiken "Hyvän Maun" kautta ja kyselet muiden ihmisten mielipiteitä.